Sluit je aan bij onze Jeugdcommissie!

Om het eigenaarschap en de inbreng van jongeren in het project te garanderen, wordt prioriteit gegeven aan hun actieve betrokkenheid in zowel de ontwikkelings- als de implementatiefase. Workshops en bijeenkomsten creëren ruimte voor jongeren om hun ideeën en wensen in te brengen en actief op zoek te gaan naar hun inbreng. Daarnaast spelen jongeren een rol bij het organiseren van workshops en activiteiten, waardoor ze gedetailleerde planning kunnen maken en aan de activiteiten kunnen deelnemen.
  • Jeugdcommissie
Om de participatie van jongeren verder te bevorderen en ervoor te zorgen dat het project aan hun behoeften en wensen voldoet, richten we een jeugdcommissie op. Deze commissie, samengesteld uit jongeren uit de doelgroep van het project, zal waardevolle inzichten aanreiken en fungeren als klankbord voor de projectleider en betrokken partners. Er zullen regelmatig bijeenkomsten plaatsvinden waar de commissie de voortgang van het project kan bespreken en input kan geven voor de verdere ontwikkeling ervan.

Deze benadering legt de nadruk op bewust consumentisme, waarbij de dringende noodzaak wordt erkend om de onhoudbare consumptiecijfers aan te pakken die de hulpbronnen van onze planeet onder druk zetten. Door de jongeren actief te betrekken en hen in staat te stellen controle over hun leven te hebben, wil het project relevante kwesties aanpakken en zinvolle resultaten bereiken. Inclusiviteit is ook een belangrijk beginsel, dat ervoor zorgt dat alle jongeren de kans krijgen om deel te nemen.
Kom jij ook graag ons team versterken? vul gewoon het onderstaande formulier in!

Contactformulier